Bảo mật và toàn diện


TPCloud đáp ứng nhu cầu lưu trữ dữ liệu và đưa ra gói giải pháp cho mối quan tâm hàng đầu của chính phủ về bảo mật. Bất cứ lúc nào, ở đâu, dữ liệu đám mây của tổ chức luôn được đảm bảo an toàn, bảo mật và sẵn sàng được sử dụng.
Bảo mật và toàn diện
Giải pháp địa phương hóa

Chúng tôi làm việc với đối tác địa phương của chúng tôi, những người có kinh nghiệm cung cấp giải pháp CNTT trong nhiều tổ chức chính phủ.

Chủ quyền dữ liệu

Tất cả cơ sở hạ tầng và dữ liệu khách hàng của chúng tôi được đặt an toàn trong trung tâm dữ liệu của Việt Nam.

Tiết kiệm chi phí

Bạn tiết kiệm được khoản chi phí lớn đầu tư ban đầu cho thiết lập cơ sở hạ tầng. Thay vào đó, bạn chỉ phải chi trả cho phần phí hoạt động và lưu lượng sử dụng thực tế.

Sản phẩm của chúng tôi


Dùng thử miễn phí


Liên hệ ngay với chúng tôi +84 96803 6868
Dùng thử ngay
Dùng thử miễn phí