Nhanh chóng khôi phục dữ liệu khi bạn cần.


Dịch vụ sao lưu đám mây có thể lưu trữ dữ liệu nhanh chóng và giúp tăng hiệu quả sao lưu dữ liệu, với tùy chọn sao lưu dữ liệu khi cần để hỗ trợ hoạt động liên tục và ngăn chặn các trường hợp khẩn cấp có thể gây thiệt hại cho doanh nghiệp.
Nhanh chóng khôi phục dữ liệu khi bạn cần.
Tích hợp đầy đủ Veeam

TPCloud và công cụ Veeam cung cấp giải pháp sao lưu dữ liệu ngoại vi đồng thời với công cụ Veeam Av Available Suite cho đám mây riêng tại chỗ.

Thiết lập trong vài phút

Sau khi đăng nhập TPCloud, bạn chỉ tốn vài phút để thiết lập để sử dụng đám mây của mình. Đồng thời, bạn được tuỳ chỉnh dung lượng, sao lưu dữ liệu bất kỳ lúc nào.

Không có phí chuyển dữ liệu

Sử dụng TPCloud cùng công cụ sao lưu Veeam, dù bạn muốn sao lưu nhiều đến đâu cũng không mất thêm chi phí nào để luân chuyển dữ liệu.

Dùng thử miễn phí


Liên hệ ngay với chúng tôi +84 96803 6868
Dùng thử ngay
Dùng thử miễn phí