Xây dựng, chạy và quản lý các ứng dụng trên Kubernetes


VMware Tanzu Kubernetes Grid (TKG) một giải pháp phần mềm của VMware giúp người dùng chạy và quản lý nhiều cụm Kubernetes trên Public Cloud và Private Cloud. TKG được thiết kế để hoạt động trên các môi public cloud như AWS, Azure, Google Cloud Platform, VMware Cloud trên AWS,…
Xây dựng, chạy và quản lý các ứng dụng trên Kubernetes

Nền tảng an toàn và bảo mật, tích hợp đã được xác thực


Hợp lý hóa việc triển khai và quản lý các dịch vụ nền tảng cục bộ và trong cụm cluster như dịch vụ ghi nhật ký, giám sát, kết nối mạng và lưu trữ - để dễ dàng cấu hình và duy trì môi trường Kubernetes sẵn sàng sản xuất.
Nền tảng an toàn và bảo mật, tích hợp đã được xác thực
Kubernetes on vSphere

Mở rộng mô hình vận hành Kubernetes sẵn sàng cho doanh nghiệp của bạn trên các trung tâm dữ liệu và đám mây thông qua tích hợp chặt chẽ với vSphere với Tanzu

Chạy Kubernetes ở mọi nơi

Chạy và vận hành chính xác cùng một bản Kubernetes tại on-premise, public cloud và edge

Cải thiện khả năng thích ứng

Cung cấp khả năng thích ứng nhanh chóng với các thay đổi của thị trường và khách hàng

Tối ưu hóa hiệu suất

Cung cấp khả năng tự động hóa quá trình triển khai và quản lý các ứng dụng, giúp tối ưu hóa hiệu suất hệ thống

Giảm chi phí vận hành

Tối ưu hóa việc triển khai và quản lý các ứng dụng container, giảm thiểu chi phí bảo trì

Chuyên gia kinh nghiệm

Đội ngũ chuyên gia chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn đào tạo của VMware. Hỗ trợ khách hàng 24/7/365 ở phạm vi toàn cầu.

Dùng thử miễn phí


Liên hệ ngay với chúng tôi +84 96803 6868
Dùng thử ngay
Dùng thử miễn phí