Tăng tính khả thi dự án của bạn


Vốn đầu tư  ban đầu sẽ quyết định tính khả thi và thành công của dự án. TPCloud cung cấp cho bạn giải pháp đúng với nhu cầu của dự án tại thời điểm hiện tại và tiềm năng mở rộng dự án trong tương lai.
Tăng tính khả thi dự án của bạn
Giảm "rào cản" cho dự án

Khi dự án đi vào giai đoạn gấp rút, My Account của TPCloud sẽ hỗ trợ bạn bằng Seft Service portal, giảm tối đa cho bạn những đình trệ và rút ngắn thời gian thực hiện.

Đáp ứng việc thay đổi nhu cầu.

Nhận thấy dịch vụ vượt quá khả năng bạn có thể phụ trách, TPCloud sẽ đáp ứng các thay đổi về nhu cầu dữ liệu bạn yêu cầu.

Chi phí minh bạch

TPCloud cung cấp giá cố định cho các dịch vụ đám mây của chúng tôi và bạn sẽ không bao giờ bị sốc hóa đơn vào cuối tháng.

Sản phẩm của chúng tôi


Dùng thử miễn phí


Liên hệ ngay với chúng tôi +84 96803 6868
Dùng thử ngay
Dùng thử miễn phí