ẢO HÓA MÁY CHỦ (SERVER VIRTUALIZATION) LÀ GÌ?

Sep 15th 2022 | Kiến thức cơ bản | By TPCOMS


Ảo hóa máy chủ được sử dụng để che giấu tài nguyên máy chủ khỏi người dùng máy chủ. Điều này có thể bao gồm số lượng và danh tính của hệ thống vận hành, bộ xử lý, và cả những máy chủ vật lý cá nhân.


Định nghĩa về Ảo hóa máy chủ

Ảo hóa máy chủ là quy trình phân chia một máy chủ vật lý thành nhiều máy chủ ảo riêng lẻ và tách biệt bằng cách sử dụng một phần mềm ứng dụng. Mỗi máy chủ ảo có thể vận hành hệ thống một cách độc lập. 


Những lợi ích chính của việc Ảo hóa máy chủ:

  • Khả năng vận hành máy chủ cao hơn

  • Chi phí vận hành rẻ hơn

  • Giảm thiểu sự phức tạp của máy chủ

  • Hiệu quả của phần mềm được gia tăng

  • Triển khai khối lượng công việc nhanh hơn


3 loại Ảo hóa máy chủ phổ biến: 

  • Ảo hóa hoàn toàn: Ảo hóa hoàn toàn sử dụng một phần mềm quản lí máy ảo (hypervisor), một loại phần mềm kết nối trực tiếp với không gian đĩa và CPU của máy chủ vật lý. Hypervisor điều khiển các tài nguyên của máy chủ vật lý và giữ mỗi máy chủ ảo độc lập và riêng biệt với các máy chủ áo khác. Nó cũng có thể chuyển tiếp tài nguyên từ máy chủ vật lý tới máy chủ áo chính xác đang vận hành ứng dụng đó. Điểm hạn chế lớn nhất của việc sử dụng áo hóa hoàn toàn là một hypervisor có nhu cầu xử lý riêng, điều này có thể làm chậm các ứng dụng và ảnh hưởng đển hiệu suất của máy chủ. 

  • Para-Virtualization: Không giống như ảo hóa hoàn toàn, para-virtualization là việc toàn bộ mạng hoạt động cùng nhau như một đơn vị gắn kết. Vì mỗi hệ điều hành trên các máy chủ ảo đều nhận thức được nhau trong quá trình ảo hóa ảo, hypervisor không cần sử dụng nhiều sức mạnh xử lý để quản lý hệ điều hành.

  • OS-Level Virtualization: Không giống như 2 loại trên, OS-level virtualization không sử dụng hypervisior. Thay vào đó, khả năng ảo hóa, một phần của hệ thống vận hành máy chủ vật lý, sẽ thực hiện tất cả các nhiệm vụ của một hypervisor. Tuy nhiên, tất cả những máy chủ ảo phải chạy cùng hệ thống vận hành ở phương pháp ảo hóa này. 


Tại sao nên sử dụng Ảo hóa máy chủ?

Ảo hóa máy chủ là một cách giúp tiết kiệm chi phí hiệu quả để cung cấp dịch vụ quản trị web và tận dụng tối đa các nguồn lực có sẵn trong môi trường IT. Nếu không có ảo hóa máy chủ, các server chỉ sử dụng một phần nhỏ năng lực xử lí của nó. Điều này dẫn đến việc các máy chủ không hoạt động vì khối lượng công việc chỉ được phân phối cho một phần máy chủ của mạng. Các trung tâm dữ liệu trở nên quá tải với các máy chủ hoạt động kém hiệu quả, gây lãng phí tài nguyên và điện năng.


Bằng việc mỗi máy chủ vật lý được chia thành nhiều máy chủ ảo, việc áo hóa máy chủ cho phép mỗi máy chủ ảo có thể hoạt động như một máy chủ vật lý riêng biệt. Mỗi máy chủ ảo có thể chạy những ứng dụng và hệ thống vận hành riêng của chúng. Quy trình này làm gia tăng sự tối ưu tài nguyên và nâng cao dung lượng của mỗi máy vật lý. 


Nguồn: www.vmware.com 

Bài viết liên quan