6 CÁCH GIÚP QUẢN LÝ MÁY CHỦ ẢO HIỆU QUẢ NHẤT

Feb 23rd 2023 | Điện toán đám mây | By TPCOMS


Khi giám sát các máy chủ ảo, người dùng được khuyến khích tận dụng tính năng quản lý VM tự phục vụ, các mẫu VM, công cụ giám sát và nhóm quyền để giảm bớt gánh nặng quản lý. Quản lý máy chủ ảo có những lợi thế so với máy chủ vật lý, nhưng nó cũng mang đến những thách thức mới.


Khi máy chủ vật lý vận hành, việc quản lý rất đơn giản và dễ hiểu. Nếu có sự cố xảy ra với một máy chủ vật lý, thì quản trị viên sẽ điều tra sự cố ở máy chủ đó. Ngoài ra, tất cả các tài nguyên dành riêng cho khối lượng công việc đều nằm trên máy chủ đó.


Khi ai đó trong tổ chức cần một máy chủ vật lý mới, họ phải yêu cầu ngân sách, đặt hàng và đợi giao hàng và cài đặt. Bối cảnh CNTT trông rất khác khi người dùng có thể yêu cầu máy ảo thông qua cổng tự phục vụ và có khối lượng công việc mới được triển khai trong vài phút. Các khối lượng công việc đó chia sẻ tài nguyên phần cứng và phải được quản lý cùng nhau.


Vì vậy, hãy cùng tham khảo là sáu phương pháp hay nhất để quản lý máy chủ ảo dưới đây:


1/ Sử dụng dịch vụ tự quản lý để ngăn chặn sự lan rộng của VM:


Bởi vì rất dễ để tạo ra VMs, sự lan rộng VM là một vấn đề phổ biến thường hay gặp phải. Có thể có những VM ở môi trường mà không ai biết mục đích của nó là gì. Nghe có vẻ trái ngược nhưng thực tế thì dịch vụ quản lý máy ảo tự phục vụ có thể ngăn ngừa sự lan rộng này. Khi người dùng yêu cầu, họ có thể quản lý chúng và xóa bỏ chúng khi không cần thiết. 


Máy ảo có thể được triển khai với thời gian thuê, vì vậy khi hợp đồng thuê kết thúc, người dùng phải quyết định xem máy ảo có còn cần thiết hay không. Ngoài ra, khi máy ảo có thể được tính vào ngân sách, người dùng có thể được kích hoạt để dọn dẹp tài nguyên. Trong môi trường VMware, vRealize Automation là một hệ thống cho phép người dùng yêu cầu dịch vụ từ một danh mục và sau đó tự bảo trì các máy ảo đó. Ngoài ta còn có các nhà cung cấp phổ biến khác như: Morpheus Data, Cloudify và Embotics. 


2. Cung cấp các mẫu VM để đảm bảo đúng kích thước


Khi tạo máy ảo, bạn nên chọn nhiều tài nguyên hơn mức cần thiết. Kiến trúc ảo hóa máy chủ sử dụng phần mềm mô phỏng chức năng phần cứng để tạo ra một hệ thống ảo, cho phép các tổ chức vận hành nhiều hệ điều hành và ứng dụng trên một máy chủ duy nhất.

Một điều đơn giản cần làm, không yêu cầu mua thêm phần mềm, là làm việc với các mẫu có kích thước nhất định, chẳng hạn như một menu các phiên bản VM khả thi. Điều này ngăn không cho quản trị viên tạo máy ảo quá khổ.


Nếu menu bắt đầu bằng loại máy ảo mà bạn muốn sử dụng nhất - ví dụ: hai CPU và RAM 4 GB - thì rất có thể sẽ không được chọn. Thêm một tùy chọn nhỏ hơn, vì đó là bản chất của con người để chọn tùy chọn nhỏ nhất hoặc cỡ trung bình thứ hai, chính xác là tùy chọn bạn muốn họ chọn. Điều này hoạt động theo cùng một cách với các sản phẩm tự phục vụ.


3. Tận dụng các công cụ để theo dõi hiệu suất


Chỉ vì hệ thống được tổ chức theo cách này không có nghĩa là quản trị viên có thể ngồi lại và thư giãn. Họ phải theo dõi chặt chẽ những máy ảo quá khổ hoặc những máy chủ quá khổ không thể sử dụng nữa. Một công cụ như vRealize Operations Manager hoặc Microsoft System Center có thể trợ giúp việc này.


Bởi vì khối lượng công việc đang chia sẻ tài nguyên phần cứng của hypervisor, cách sử dụng tài nguyên như thế nào là rất quan trọng. Với các công cụ tiêu chuẩn đi kèm với giấy phép của hypervisor, chẳng hạn như vCenter cho VMware, quản trị viên có thể điều tra hiệu suất của hệ thống trong một triển khai quy mô nhỏ.


Khi các môi trường lớn hơn, nhiều máy chủ vCenter hơn, thậm chí có thể trong nhiều trung tâm dữ liệu, đang được sử dụng, khi đó phần mềm bổ sung là điều cần thiết phải có. Các nhà cung cấp khác có phần mềm tương tự có thể được sử dụng trong VMware hoặc các môi trường khác bao gồm SolarWinds, Datadog và ManageEngine.


4. Đảm bảo bảo mật máy ảo với các quyền thích hợp


Khi chuyển từ môi trường vật lý sang môi trường ảo, quản trị viên có thể ủy quyền quản lý cho người khác. Cần có một kế hoạch tốt để phân quyền quản trị cho đúng người dùng. Mô hình quyền trong hầu hết các trình siêu giám sát, chẳng hạn như với VMware vCenter, cho phép thiết lập hệ thống phân cấp phản ánh các phần của môi trường yêu cầu quản trị được ủy quyền với các quyền chính xác.


Phương pháp tốt nhất là sử dụng các nhóm, như trong Active Directory, cho phép gán dễ dàng nhưng, quan trọng hơn, dễ dàng thu hồi quyền bằng cách thêm hoặc xóa người dùng khỏi một nhóm, quản trị viên có thể nhanh chóng kiểm tra quyền bằng cách kiểm tra tư cách thành viên nhóm.


5.Sử dụng VPN, xác thực đa yếu tố để truy cập từ xa


Bề mặt tấn công cũng thay đổi khi chuyển từ môi trường vật lý sang môi trường ảo. Với các máy chủ vật lý, việc vi phạm một máy chủ không nhất thiết cho phép truy cập vào các máy chủ khác. Nhưng với sự ra đời của quản lý VM tập trung, toàn bộ môi trường sẽ gặp rủi ro khi quyền truy cập vào nền tảng đó bị vi phạm.


Đặc biệt là trong thời đại hiện nay khi các quản trị viên đang làm việc tại nhà để quản lý môi trường, việc có một phương pháp truy cập từ xa tốt là điều quan trọng hàng đầu. Trước đây, các máy chủ để bàn từ xa được sử dụng để nhảy vào trung tâm dữ liệu và từ đó truy cập vào quản lý cơ sở hạ tầng. Những kiểu truy cập đó đã được chứng minh là không an toàn nhất. Một phương pháp truy cập tốt hơn là kết nối VPN với xác thực đa yếu tố.


6. Chọn một nền tảng sao lưu và khôi phục cụ thể cho máy ảo


Trong môi trường vật lý, một bản sao lưu được thực hiện cho mỗi máy chủ với một tác nhân đang chạy trong hệ điều hành. Điều này cũng có thể xảy ra trong môi trường ảo hóa, nhưng điều này thường dẫn đến các vấn đề về hiệu suất do phải lấy một lượng lớn dữ liệu từ hypervisor.


Với phương pháp sao lưu dựa trên máy ảo, chỉ siêu dữ liệu, hệ điều hành và thông tin ứng dụng của máy ảo được thu thập và lưu. Dữ liệu đó thường được lưu trữ dưới dạng một tệp duy nhất chứa tất cả thông tin cần thiết để khôi phục máy ảo đó trên bất kỳ máy chủ vật lý nào. Các tệp riêng lẻ trong bộ sao lưu có thể rất khó truy cập, vì vậy hãy chọn nền tảng sao lưu VM cho phép khôi phục tệp riêng lẻ.


Nguồn: techtarget.com 

Bài viết liên quan