NHỮNG VẤN ĐỀ LUẬT PHÁP XOAY QUANH ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY

Jul 28th 2022 | Điện toán đám mây | By TPCOMS


Nhờ vào những lợi ích to lớn của mình, Điện toán đám mây đang tồn tại và ngày càng phát triển, được nhiều doanh nghiệp tin dùng. Tuy nhiên, doanh nghiệp cũng cần phải xem xét một số vấn đề pháp lý khi sử dụng công nghệ này để đảm bảo đưa ra quyết định sáng suốt, đặc biệt là khi bạn lựa chọn Nhà cung cấp dịch vụ đám mây (CSP). 


1/ Bảo vệ dữ liệu

Bảo vệ dữ liệu là một trong những vấn đề pháp lý quan trọng nhất mà công ty cần phải xem xét khi sử dụng Cloud cho các hoạt động của mình. Điều này đặc biệt quan trọng nếu doanh nghiệp phải xử lý dữ liệu cá nhân của các cá nhân dưới mọi hình thức, bởi cách dữ liệu cá nhân được xử lí có nhiều quy định nghiêm ngặt về bảo vệ dữ liệu cá nhân mà doanh nghiệp phải tuân thủ.


2/ Quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu

Một vấn đề pháp lý thiết yếu khác trong điện toán đám mây mà doanh nghiệp nên chú ý là quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu. Nếu một bên thứ ba nhận được quyền truy cập trái phép vào thông tin cá nhân về khách hàng của bạn, điều đó có thể gây tổn hại đến danh tiếng của công ty. Doanh nghiệp có nguy cơ mất các thông tin bảo mật nếu dữ liệu bị xâm phạm, đánh cắp. Doanh nghiệp hoàn toàn có thể phải bồi thường cho khách hàng của mình vì đã vi phạm quyền riêng tư dữ liệu của họ, điều này sẽ khiến doanh nghiệp của bạn phải trả giá đắt.


3/ Quyền sở hữu dữ liệu (Quyền sở hữu trí tuệ)

Có thể an toàn khi cho rằng công ty sở hữu tất cả các quyền đối với dữ liệu gửi lên đám mây. Tuy nhiên, doanh nghiệp nên cân nhắc chỉ ra điều khoản này rõ ràng trong Thỏa thuận mức dịch vụ (Service Level Agreement - SLA) của bạn với CSP rằng công ty của bạn có toàn quyền đối với dữ liệu được lưu trữ trên đám mây và có thể truy xuất dữ liệu đó bất cứ khi nào. 


4/ Các vấn đề về quyền tài phán

Vấn đề về sự khác biệt trong luật áp dụng giữa các khu vực pháp lý khác nhau là một trong những vấn đề pháp lý trong điện toán đám mây. Ví dụ: chính phủ có thể yêu cầu các CSP tiết lộ dữ liệu khách hàng ở một số khu vực pháp lý. Tuy nhiên, ở một số khu vực pháp lý khác, có sự bảo vệ rõ ràng đối với dữ liệu được lưu trữ trên đám mây và trong các khu vực pháp lý đó, các chính phủ không thể truy cập dữ liệu đó nếu không tuân theo quy trình hợp pháp.


KẾT LUẬN:

Mặc dù những vấn đề pháp lý này chưa đầy đủ, nhưng chúng là một số vấn đề quan trọng nhất mà doanh nghiệp cần xem xét khi quyết định sử dụng đám mây cho hoạt động kinh doanh của mình. Dù muốn sử dụng đám mây vì một số lợi ích của nó, đừng bỏ qua các vấn đề pháp lý nêu trên. Hãy đảm bảo doanh nghiệp của bạn luôn được bảo vệ đầy đủ.


Nguồn: rickscloud.com

Bài viết liên quan