NỀN TẢNG ĐÁM MÂY LAI CHO CÁC ỨNG DỤNG HIỆN ĐẠI

Jan 08th 2024 | Điện toán đám mây | By TPCOMS

Cùng TPCloud tìm hiểu VMware Cloud Foundation (VCF) - Nền tảng đa đám mây để hiện đại hóa các dữ liệu trung tâm và triển khai các ứng dụng hiện đại


VMware Cloud Foundation là nền tảng đa đám mây để hiện đại hóa các dữ liệu trung tâm và triển khai các ứng dụng hiện đại. VMware Cloud Foundation mang tới sự nhanh chóng, độ tin cậy và hiệu quả của các khách hàng đang tìm cách triển khai đám mây trong môi trường riêng tư và công cộng. VMware Cloud Foundation dựa trên một cấu trúc dữ liệu được xác định bằng phần mềm và đã được chứng minh của VMware. Những thành phần cốt lõi của VMware Cloud Foundation bao gồm VMware vSphere, VMware vSAN, VMware NSX, và VMware vRealize Suite, cung cấp một tập hợp hoàn chỉnh các dịch vụ do phần mềm xác định để tính toán, lưu trữ, kết nối mạng, bảo mật và quản lý đám mây để chạy các ứng dụng (truyền thống hoặc theo gói) trên các đám mây lai.


Hybrid Cloud Solutions | Benefits of Hybrid Cloud | VMware | NL

Các điểm nổi bật của VMware Cloud Foundation


  • Nền tảng đa đám mây Multi-Cloud tích hợp một thời gian chạy Kubernetes với một bề mặt điều khiển toàn cầu.

  • Khả năng cung cấp VMs và hệ điều hành ảo hóa Containers nhanh chóng và dễ dàng bằng cách sử dụng bộ xử lý đồ họa ảo (vGPU) như một nguồn trong VMware Cloud Foundation. Nâng cao sự hỗ trợ khối lượng công việc với NVIDIA GPUS và khả năng chia sẻ vGPU với nhiều người dùng.

  • Kết nối mạng đám mây với NSX-T liên kết để cho phép sự nhất quán mạng dựa trên các chính sách websites.

  • Tích hợp với VMware vRealize quản lý vòng đời (vRSLCM) bao gồm hỗ trợ nâng cấp linh hoạt.


Tăng tốc phân phối và mở rộng cơ sở hạ tầng


Tinh năng tự động hóa của VMware Cloud Foundation mang lại sự linh hoạt đám mây cho các ứng dụng của doanh nghiệp, đơn giản hóa đáng kể việc quản lý và giải phóng nguồn lực cho các dự án mới. VMware Cloud Foundation đơn giản hóa đám mây lai bằng cách cung cấp một giải pháp tích hợp dễ triển khai và vận hành thông qua tự động hóa các bước, và bằng cách đơn giản hóa các hoạt động đang diễn ra thông qua tích hợp quản lý vòng đời tự động.


VMware Cloud Foundation với VMware Tanzu


Để giữ cho các quy trình phát triển liên tục hoạt động với hiệu suất cao nhất, quan trọng khi đảm bảo rằng các nhà phát triển có quyền truy cập dễ dàng vào mã ứng dụng, dịch vụ cơ sở hạ tầng, và thư viện. Thông qua những đổi mới được giới thiệu với VMware Cloud Foundation với Tanzu, các tài nguyên có sẵn thông qua một bộ VMware Cloud Foundation Services được hiển thị thông qua Kubernetes và API RESTful.


VMware Cloud Foundation Services bao gồm một dịch vụ ngược dòng tuân thủ thời gian chạy Kubernetes thông qua Tanzu Kubernetes Grid Services được kết hợp với một bộ dịch vụ cơ sở hạ tầng và tự động hoá, bao gồm cơ sở hạ tầng dưới dạng mã và quản lý cấu hình phần mềm. Bằng cách quản lý tài nguyên ở cấp độ namespace thông qua máy chủ vCenter, quản trị viên có thể xác định chính sách bảo mật và quyền truy cập để luôn duy trì sự tuân thủ với nhiệm vụ của công ty.


VMware Cloud Foundation với Tanzu cho phép các nhà phát triển sử dụng đám mây các tài nguyên như cụm Kubernetes bằng cách sử dụng quen thuộc các công cụ Kubernetes CLI và API, trong khi quản trị viên có thể quản lý hệ thống trên hệ thống quy mô lớn thông qua máy chủ vCenter. Bởi vì Cloud Foundation tự động hoá mở rộng quy mô các cơ sở hạ tầng, các nhà phát triển có thể tập trung vào việc xây dựng và triển khai ứng dụng trong khi các cơ sở hạ tầng trở nên chiến lược hơn, duy trì khả năng hiển thị tập trung và kiểm soát cơ sở hạ tầng đồng thời hoạt động của tổ chức.


Tăng tốc workload AI/ML bằng GPUs


VMware Cloud Foundation cung cấp cho workload hỗ trợ GPU chạy trong cả máy ảo và Containers (hình thức ảo hóa hệ điều hành). Bằng cách tập hợp các khả năng tự động hoá của VMware Cloud Foundation với sự hỗ trợ của GPU, quản trị viên có thể nhanh chóng định hình cấu hình và triển khai workload AI với tối đa tài nguyên sử dụng và cải thiện hiệu suất trong khi cho phép các nhà khoa học dữ liệu và nhóm DevOps cung cấp năng lực cơ sở hạ tầng và workload nhanh chóng thông qua khả năng tự cung tự cấp của Cloud Foundation trong khi xây dựng dữ liệu pipelines AI/ML sử dụng vGPU làm tài nguyên.VMware Cloud Foundation with Tanzu for Service Providers - VMware Cloud  Provider Blog

Tóm lại, VMware Cloud Foundation hỗ trợ cả doanh nghiệp truyền thống và doanh nghiệp hiện đại và cung cấp một bộ hoàn chỉnh các dịch vụ được xác định bằng phần mềm có độ an toàn cao cho lưu trữ, tính toán, bảo mật, Kubernetes và quản lý đám mây. VMware Cloud Foundation tăng cường sự linh hoạt của doanh nghiệp với các cơ sở hạ tầng nhất quán và các hoạt động trên các đám mây riêng và đám mây công cộng.

Bài viết liên quan